ΜΕΣΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Η προηγμένη τεχνολογία και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός των φυσικών μέσων θεραπείας που διαθέτουμε εγγυώνται για τα καλύτερα αποτελέσματα της θεραπείας και της αποκατάστασης σας. Ο εξοπλισμός μας....
 • Κρουστικά Κύματα
 • TECAR THERAPY
 • Μαγνητικά πεδία
 • LASER
 • TENS
 • Ηλεκτροθεραπεία ( Διασταυρούμενα-Διαδυναμικά-Γαλβανικά )
 • Διαθερμίες μικροκυμάτων
 • Υπέρηχοι – Φωνοφόρεση
 • Ιοντοφόρεση
 • Δινόλουτρα
 • Παραφινόλουτρα
 • Έλξεις
 • Υπέρυθρη –Υπεριώδης ακτινοβολία
 • Θερμά – Ψυχρά επιθέματα
 • Ηλεκτρομαλάξεις