ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ


Σε περίπτωση αδυναμίας του ασθενούς να προσέλθει στο
Φυσικοθεραπευτήριο μας προσφέρονται και κατ΄ οίκον θεραπείες καθώς
διαθέτουμε μια πλήρη σειρά φορητών μηχανημάτων