ΠΑΡΟΧΕΣ


Το θεραπευτήριο μας παρέχει στους άνετους και φιλικούς χώρους του:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

Ιδιαίτερη βαρύτητα και προσπάθεια δίνουμε στην αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων και προβλημάτων, καθώς και στην προληπτική καθοδήγηση εκείνων που σκοπό έχουν να ασκήσουν είτε αγωνιστική είτε μη αγωνιστική αθλητική δραστηριότητα. Ακόμη και αν γίνεται σωστά κάποια αθλητική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει οξείες τραυματικές βλάβες
(βίαιοι τραυματισμοί) από τα αθλήματα, αλλά και χρόνιες βλάβες από τη λειτουργική υπερφόρτωση – χρήση του κινητηρίου συστήματος και από τους συχνούς μικροτραυματισμούς η συχνότητα των οποίων έχει σχέση με την βία και τους κινδύνους που έχει το κάθε άθλημα ξεχωριστά.
Κύριος Στόχος μας είναι η μείωση του χρόνου επούλωσης του τραύματος,
η γρήγορη ενδυνάμωση των μυών, η πρόληψη επανατραυματισμού,
καθώς και η άριστη γενικότερη φυσική κατάσταση των αθλητών.